SOCAR üretim sistemlerinde de DESistem’le çalışıyor

Socar_uretim

SOCAR, BT olgunluk seviyesi yüksek bir kurum ve dijitalleşme kurumsal stratejik hedeflerinde önemli bir yer alıyor. Üretim sistemlerinin yönetilebilir bir yapıda olması dijitalleşme projelerinin sağlıklı ilerlemesi için önemli bir adım çünkü bu sistemlerin durması, üretim faaliyetlerini durması demek.

Entegre Rafineri Yönetim Sistemi projesi kapsamında tüm altyapıyı sanallaştırılmış bir platform üzerinde yüksek erişilebilirlik sağlayan bir yapıda kurulması hedeflendi. Kurulan yapılarla kesintisizlik sağlayan, bunu yaparken de yönetilebilen, güvenlik ve performans için kritik olan yama yönetiminin kolaylıkla yapılabildiği altyapılar kullanılması hedeflendi. İş sürekliliğinin sağlanması için bu yapının ikinci veri merkezine replikasyonunu planlandı.

Proje kapsamında yapının sağlıklı bir network mimarisinde çalışması DESistem ve Socar ekipleri topolojiyi belirledi ve gerekli altyapıyı buna göre kuruldu. Projede DellEMC ve VMware sanallaştırma ve replikasyon çözümlerini konumlandırıldı. Ek olarak yedekleme politikaları SOCAR Bilgi Teknolojileri ekibiyle gözden geçirerek, yazılımsal ve donanımsal yapıda gerekli güncellemeler yapıldı.