Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri, olası bir yangını başlangıç anında saha ekipmanları aracılığıyla tespit eden ve uyaran ekipmanlar vasıtasıyla ikaz ederek, aynı zamanda daha önceden planlanan senaryoları uygulayarak daha güvenli bir tahliye için zaman kazandıran sistemlerdir.

Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Bir yapı içerisinde kullanılması gereken tüm zayıf akım sistemlerinin belki de en önemlisi yangın alarm ve ihbar sistemleridir.

YANGIN ALGILAMA DALLARI;

  • Adresli Yangın Alarm Sistemleri
  • Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri